PHARMADIS.SK

dobrezoslovenska

Dobré zo Slovenska, družstvo považuje za dôležité vyrábať produkty na domácej Slovenskej pôde, a tým zaručiť ich pôvod, kvalitu a zloženie - domáce produkty pod značkou Dobré zo Slovenska vyrábané na Slovensku.
Spoločnosť je zameraná nielen na obchod a marketing, ale aj filantropiu, a to formou finančných príspevkov z každého predaného produktu Dobré zo Slovenska, ktoré budú venované Nadácii Dobré zo Slovenska, zameranej na podporu výhradne na Slovensku. Patrónkou Nadácie Dobré zo Slovenska je Katka Knechtová.