PHARMADIS.SK

generica

Spoločnosť Generica, spol. s r. o., bola založená v roku 1995 v Piešťanoch. Cieľom bolo vytvorenie konzultačnej firmy, ktorá by sa zameriavala na poradenskú činnosť v oblasti výživových doplnkov. Tri roky od založenia spoločnosti však Generica rozšírila svoju činnosť taktiež na výrobu dietetických doplnkov.
V súčasnosti je Generica najväčšou slovenskou spoločnosťou zameranou na výrobu dietetických doplnkov. Ponúkaný sortiment momentálne tvorí viac ako 60 rôznorodých prípravkov – vitamínov, minerálov,  prípravkov z rastlinných výťažkov, zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov.