PHARMADIS.SK

medicprogress

medicprogress

MedicProgress a.s. je dynamicky sa rozvíjajúca firma, ktorá kladie dôraz na vývoj a aplikáciu jeho výsledkov za spolupráce lekárov a vedcov z Českej republiky, Európskej únie. Dohliada na prísne dodržiavanie certifikovaných výrobných postupov, pričom prioritou je vlastná produkcia, snaha prichádzať s novinkami, či zlepšovaní parametrov zavedených, známych výrobkov.

Medicprogress zastupuje v lekárňach aj spoločnosť Pharma Future, ktorá sa orientuje na produkty kĺbovej výživy.
Či už športujete, odpočívate, pracujete, skrátka vo všetkých sférach života uplatníte niektorý z výrobkov, ktorý navodí pocit pohodlia, uvoľnenia, relaxácie.