PHARMADIS.SK

quickpack

quickpack

Spoločnosť Quickpack je silná a stabilná spoločnosť pôsobiaca na európskom trhu. Od svojho vzniku v roku 1997 intenzívne investovala do modernizácie výrobných liniek, zvýšenia sortimentu výrobkov, rozvoj logistiky a prispôsobenia sa celosvetovým priemyselným normám. Spoločnosť sa zameriava na výrobu ekologických produktov (vrecia na odpad) a ďalšieho sortimentu pre domácnosť ako desiatové sáčky, hliníková a potravinová fólia, papier na pečenie, HDPE a LDPE vrecia na odpad a ďalší spotrebný tovar.