PHARMADIS.SK

Služby

Logistika
 • výhodná poloha – areál spoločnosti sa nachádza len cca 300 m od diaľnice D1
 • skladovanie v modernom sklade so zabezpečeným teplotným režimom s možnosťou skladovania v regálovom systéme a na voľnej ploche spĺňa všetky kritériá pre skladovanie kozmetiky, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok
 • nakladacia rampa a pohyblivá rampa sú prispôsobené pre nakládku a vykládku všetkých typov vozidiel – od dodávky po kamión
 • komplexné a efektívne zabezpečenie logistických služieb od príjmu cez kompletizáciu až po dodávku tovaru k zákazníkom
 • rozbaľovanie a úprava dodávateľských balení podľa požiadaviek partnerov s možnosťou výroby akciových balení, prideľovanie EAN kódu, označovanie etiketami,...
 • preprava tovaru je zabezpečená skriňovými vozidlami s regulovanou teplotou s možnosťou objemu od 1 do 62 paliet
 • objednávanie a fakturácia tovaru aj prostredníctvom EDI komunikácie
Distribúcia
 • zabezpečenie distribúcie na celom území Slovenska
 • pôsobíme v nasledujúcich oblastiach:
  • veľkoobchod - drogérie, potraviny,..
  • obchodné siete - maloobchodné reťazce s potravinami, drogériou, kozmetikou
  • zdravotnícke zásobovanie - distribučné spoločnosti, lekárenské siete, lekárne
  • B2B - inštitúcie, organizácie, výrobné podniky,...
 • zmluvné vzťahy s najvýznamnejšími obchodnými partnermi na Slovensku
 • riadenie a optimalizácia zásob v celom distribučnom reťazci
 • využívanie moderných CRM systémov pri rozhodovacích a plánovacích procesoch
 • disponujeme obchodnými tímami reprezentantov s pokrytím celého územia Slovenska vo všetkých oblastiach
marketing
 • tvorba marketingových plánov pri zavádzaní a podpore značky  
 • príprava, výroba a grafické návrhy propagačných materiálov, vizuálov
 • komplexné zabezpečenie printových kampaní, inzercií, letákov, posterov
 • efektívne využitie podpory predaja priamo v maloobchode, lekárni a v čakárni lekárov
 • zabezpečenie TV kampane od prípravy a výroby spotov až po umiestnenie v médiách
 • realizácia marketingovej podpory a promo akcií na miestach predaja
 • účasť na odborných podujatiach, seminároch a výstavách
 • pravidelný servis a profesionalita v prezentovaní produktov i v prístupe
legislatíva
 • uvedenie výrobkov na trh v súlade s platnými právnymi predpismi Európskeho Spoločenstva a Slovenskej republiky
 • recyklácia obalov podľa platnej legislatívy EÚ a SR

certifikat